Villard de Honnecourts skissbok carnet : aspekter pa hans bildlogik

Markschies, Michael Alexander

Stockholm : Oeisspesis (2009)
Contribution to a book

In: Spaden och pennan : ny humanistisk forskning i andan av Erik B Lundberg och Bengt G Söderberg / redaktörer: Torsten Svensson ...
Page(s)/Article-Nr.: 323-330

Identifier